อัตราการคืนทุน

Break Event Point

Break Event Point

จุดคืนทุน

MINI SIZE

แฟรนไชส์ขนาดเล็ก

ลงทุน 700,000 บาท

22 บิล

10,000 บาท/วัน

 • 300,000 บาท/เดือน

 • ต้นทุนคงที่ 15,000 + 10,000

 • พนักงาน (3 คน) 30,000

 • 55% ต้นทุนผลิตภัณฑ์ (165,000 บาท/เดือน)

80,000 บาท/เดือน

 • จุดคุ้มทุน 9 เดือน

 • กำไร 960,000 บาท/ปีี

33 บิล

15,000 บาท/วัน

 • 450,000 บาท/เดือน

 • ต้นทุนคงที่ 15,000 + 10,000

 • พนักงาน (5 คน) 50,000

 • 55% ต้นทุนผลิตภัณฑ์ (247,500 บาท/เดือน)

127,500 บาท/เดือน

 • จุดคุ้มทุน 6 เดือน

 • กำไร 1,530,000 บาท/ปีี

45 บิล

20,000 บาท/วัน

 • 600,000 บาท/เดือน

 • ต้นทุนคงที่ 15,000 + 10,000

 • พนักงาน (7 คน) 70,000

 • 55% ต้นทุนผลิตภัณฑ์ (330,000 บาท/เดือน)

165,000 บาท/เดือน

 • จุดคุ้มทุน 5 เดือน

 • กำไร 1,980,000 บาท/ปีี

ติดต่อเรา

บริษัท กู๊ด แหนมเนือง จำกัด

999/2

หมู่ที่ 8 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

40000

หากสนใจให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

กรอกข้อมูลไว้ได้เลยครับ

GoodNamnueng Co., Ltd.